Hakkımda

Pazarlama & Satış Danışmanı

Büyüme odaklı yaklaşık 20 şirket, pazarlama danışmanlığında beni seçti.
İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladım. 25 yıldır satış ve pazarlama alanında çalışıyorum. Metalform (Nasaş), Aygaz, Bpgaz, ve Belgin Madeni Yağlarda farklı pozisyonlarda görev aldım. En son, danışman olarak başladığım “Hekagro Fertilizers” firmasının “”Pazarlama ve Satış Direktörlüğü” görevini (2017-2019) üstlendim.

2012 yılından beri aktif olarak pazarlama danışmanlığı yapıyorum. KOBİ’lere büyüme odaklı pazarlama danışmanlığı hizmeti sunuyorum. Hizmetlerimde firmaların rekabetçi stratejilerinin ve sürdürülebilir büyüme potansiyelinin geliştirilmesine odaklanıyorum. Aralarında büyük ölçekli kuruluşlarında olduğu yirmi firmaya danışmanlık hizmeti verdim.

Bağımsız projelerimin yanı sıra iki önemli danışmanın projelerinde görev aldım. Güven Borça (Markam) ve Murat Şaylan (Referans Noktası) ile ortak projeler yaptım. Markam bünyesinde 3 firmanın marka danışmanlığını ve Referans Noktası ile 2 firmanın büyüme danışmanlığını yürüttüm. <

Danışmanlık hizmeti verdiği DİA Yazılım, AO Smith firmalarının bayilik sistemlerini sıfırdan kurarak bayi sayısı ve satışlarının artmasında rol oynadım. Filli Boya’nın bayilik sisteminin dönüşümü için proje hazırladım. En son Hekagro Fertilizers firmasının büyüme stratejisini geliştirdim ve 1,5 yıl süre ile aktif olarak bu süreci yönettim. Hekagro’da yaptığım çalışmalar ile miktar ve ciro olarak satış büyümesine, zayıf olunan bölgelerde firmanın kuvvetlenmesine, bayi sayısının ve bayi başına ortalama satışın artışına katkıda bulundum. Yeni bir bayilik programı ile yüksek satış hacmine sahip bayilerin oluşmasını sağladım.

KOBİ’lere büyüme odaklı pazarlama danışmanlığı hizmeti sunuyorum. Her iş sahibinin hedefi işini büyütmektir. Büyüyen bir şirket gelir ve karını arttırır ve aynı zamanda varlığını garanti altına alır. Büyümek isteyen, pazar payını arttırmak isteyen, rakipleri ile arayı açmak isteyen, büyümesini sürdürülebilir kılmak isteyen KOBİ’ler için büyüme çözümleri geliştiriyorum. Büyüme kendiliğinden gerçekleşmez. Büyüme için iyi çalışılmış bir stratejiye ve kuvvetli bir icraya ihtiyaç vardır. Büyüme için ihtiyacınız olan stratejiyi geliştiriyor ve bizzat uygulama süreçlerini takip ediyorum.
Bayi Yönetimi konusunda (Güçlü Bayiler İnşa Etmek) yazdığım kitabımı 2015 yılında yayımladım. Ayrıca iki kitaba “Markanı Ateşle” (Mediacat Yayınları) ve “İtirazım Var” (Hümanist Yayınları) isimli birer bölüm yazarak katkıda bulundum.

Bayi yönetimi, satışın özgün ve farklı bir alanı olmasına rağmen bu alanda çalışan satışçılar, yöneticiler ve şirket sahipleri doğrudan satışa dair kitaplar okumuş ve eğitimler almış ancak bu süreç ve stratejiler bayilerini yönetmeleri için yeterli olmamıştır. Oysa ki bayi yönetimi diğer satış türleri ile tüm boyutlarda (ne satılacak, kime satılacak, nasıl satılacak, nerede satılacak, ne kadar satılacak, nasıl bir yapıya satılacak, vb.) farklılaşır. Bu kitap bayi yönetimine özgü süreç ve stratejileri tüm bu farklılaşma alanlarında, yazarın 20 yıllık deneyiminin süzgecinden geçirerek değerlendiriyor. Kitabın öncelikli hedef kitlesi, bayi teşkilatını yeni kurmuş, kurmak isteyen veya mevcut bayi teşkilatlarını geliştirmek isteyen firmalardır. İkinci derecede ise, bayilik kanalında deneyimli ve gelenek sahibi şirketlerin satıcıları ve yöneticilerini hedeflenmektedir. Özellikle deneyimsiz satıcılara ve farklı bir departmandan gelerek satış yöneticiliği yapmak durumunda kalan yöneticiler ve sektörü ne olursa olsun iş yapma tarzlarına, kültürlerine, geleneklerine farklı bir açıdan bakmak isteyecek yönetici ve satıcılar da bu kitapta işe dair fikirler bulacaktır. (Tanıtım Bülteninden)

guclu-bayiler

Satın Al