Büyüme odaklı yaklaşık20 şirket, pazarlama danışmanlığında beni seçti.

«Pazarlama, şirketinizin büyümesini sağlayacak tek fonksiyondur.»

FARUK ŞENER

Pazarlama & Satış Danışmanı

«Pazarlamanın tek amacı, ürününüzün daha fazlasını, daha çok insanın, daha sık ve daha fazla para karşılığında satın almasını sağlamaktır.» (Sergio Zyman, Coca-Cola'nın Efsanevi Pazarlama Müdürü )

Büyüme Stratejisi Nedir?

Büyüme stratejisi şirketinizin can damarıdır. Şirketinizin yaptığı her şeyi pazarlama odaklı olarak geliştirmeli ve uygulamalısınız. Şirketinizde pazarlama en önemli yere sahip değilse satışınız da karınız da büyümeyecektir.

Büyüme Rotası Nedir?

“Büyüme Rotası” pazarlama, marka ve satış danışmanlığını büyüme odaklı olarak uyguladığım bir modeldir. Büyüme hedeflerinizi gerçekleştirmek için şirketinize özel bir “büyüme rotası” geliştiriyorum. “Büyüme rotası” stratejiyi ve uygulamayı içerir.

Büyüme Odaklı Pazarlama Danışmanlığı

Satışlarını ve karlılığını arttırmak isteyen KOBİ’ler ve Şirketler için Büyüme Çözümleri

Pazarın büyüklüğü, gelişimi, trendleri, rakiplerin payları analiz edilir. Firmanın yetkinliklerini incelenerek büyüme için kaldıraç noktalarını belirlenir.


Firmanın yetkinlikleri ve pazardaki şartları değerlendirerek firmanın büyüyebileceği alanlar belirlenir.


Büyüme fırsatlarını değerlendirecek şekilde stratejiler, taktikler ve projeler geliştirilir.


Stratejiyi hayata geçirecek anahtar işlevler planlanır ve stratejiye uygun yapı kurgulanır.


İlk bir yıllık aktivite planı ve bütçesi hazırlanır, stratejilere uygun projeler aksiyon, zaman ve sorumlu bazında kurgulanır.