Marka Yönetimi Danışmanlığı

 
Markalaşma büyüme stratejisine güç veren bir süreçtir. Bir marka yaratmak iş stratejisinin temel argümanı olabilir. Marka yaratımı sürdürülebilir büyüme sürecinin tek garantili yoludur. Ürün ve hizmetlerinizi markalaştırmak istiyorsanız stratejik marka yönetimi prensipleri ile çalışmalısınız.
Segmentasyon

Pazar ve müşteri segmentasyonu yapmak, Pazarı ihtiyaç, fayda, yaş, satın alma alışkanlığı vb. kriterlere göre bölümlere ayırarak incelemek, Hedef Pazar kesimini ve hedef kitleyi belirlemek. Firmanızın yönelebileceği yeni ve farklı müşteri grupları bulmak

Konumlandırma Stratejisi

Markanın içsel analizi ile birlikte müşteri ve rakip analizlerini yaparak markanın yetkinliklerini ve güçlü yanlarını tespit etmek. Konumlandırma fırsatlarını belirlemek, değerlendirmek ve hipotezler geliştirmek. Konumlandırma hipotezlerini müşteri değeri, rakiplere göre taşıdığı üstünlük, sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirmek

Marka İletişimi

Markanın nihai kullanıcıya dönük iletişim stratejisinin kapsamını (yoğunluk, mecra seçimi vb) formüle etmek. Marka konumuna uygun iletişim planı oluşturmak. Markanın görsel kimliğini netleştirmek ve bir kataloğa dönüştürmek . Müşteri temas noktalarını belirlemek ve konumlandırmaya uygun müşteri deneyimleri planlamak.

Markayı İnşaa Etmek

Konumlandırma markanın doğduğu andır. Pazarlama çabası bu aşama ile sınırlı kalırsa marka ticari potansiyelini gösteremeyecektir. Markanın pazarda varlık kazanması ve kurumsallaşması için şu dört boyutta fonksiyonel programlar uygulanmalıdır.

altsayfalar-video