Bayi Denetimi Danışmanlığı

 
Bayi Denetimi Danışmanlığı mevcut bayilik sisteminizi geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor. Bayilik süreçlerinin analiz ve tanımlanmasını takiben detaylı bir değerlendirme ile iyileştirme önerilerini içeren bir rapor sunumu yapıyorum.
Bayi denetimi kapsamında değerlendirilen başlıklar:

Kanal liderlik gücünün ölçümü

Bayi sözleşmelerinin incelenmesi

Bayi satışlarının analizi

Bayilerin güçlü ve zayıf olduğu Pazar kesimlerinin belirlenmesi

Bayilerin satış verimliliğinin analiz edilmesi

Bayi performans sisteminin analizi

Bayilerin kurumsal kimliğe uyum derecelerinin ölçümü

Bayi ile şirket arasındaki mevcut ve potansiyel çatışma kaynaklarının tespiti ve analizi

Bayi kanalının rekabetçi gücünün ölçümü

Şirketin bayiler karşısındaki gücünün analiz edilmesi

Şirketin güç uygulamalarının tespiti

Bayilerin şirket karşısındaki gücünün ölçülmesi

Bayi yönetim politikalarının analizi ve değerlendirilmesi

Bayi geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi

Bayi şirket iletişim süreçlerinin değerlendirilmesi

Bayi sadakat programlarının incelenmesi

Bayi tipolojilerinin tespiti ve analizi

Bayilerin satış performansından memnun olmayan, Bayilik sisteminin güçlü ve zayıf yanlarını görmek isteyen, Bayilik sistemini geliştirmek isteyen, Bayilik sisteminin rekabet gücünü ölçmek isteyen
altsayfalar-video