Bayi Yönetimi Danışmanlığı

 
“İyi bir dağıtımı olan marka, dağıtımı ve müşteriye erişimi zayıf olan markaya karşı her zaman kazanır.” Etkin ve iyi yönetilen bir bayi kanalı büyüme sürecinde önemli bir kaldıraçtır.
Bayilerin Satış Performansını Geliştirmek

Bayilik sistemini ve bayi yönetim politikalarını değerlendirmek ve revize etmek

Bayi ticaret ilkelerini değerlendirmek ve geliştirmek

Bayi performans sistemi kurmak ve bayi prim sistemi kurgulamak

Bayilik sözleşmesini ve teminat politikasını değerlendirmek

Bayi segmentasyonu yapmak

Şirket ile bayiler arasındaki mevcut ve potansiyel çatışma alanlarını belirlemek

Şirketin bayiler üstündeki gücünü değerlendirmek

Bayilerin şirket karşısındaki gücünü değerlendirmek

Şirketin güç uygulamalarını değerlendirmek

Şirkete özel “bayi yönetim modeli” geliştirmek

Bayi Destek Programı geliştirmek

Bayi Yönetim modeli ve reel yönetim pratiğini kurgulamak

Bayilerde uygulanacak görsel kimlik unsurlarını belirlemek

Bayilerde uygulanacak satış kolaylaştırıcı uygulamaları belirlemek

Bayi geliştirme aksiyonları planlamak

Bayi-şirket iletişimini düzenleyici kurallar önermek

Bayi Yönetim Ekibini değerlendirmek

altsayfalar-video